TSA - Traffic-Systems-Automation                    TSA - Section of Art and Monuments       Aristocratic Association of Slovakia

Slovenčina

 Accommodation 

 Excursions 

 Our teams 

            Welcome to our new TRAVEL program "Ahoj Slovensko! ROUND-AROUND-SLOVAKIA".
Ahoj Slovensko! (Hello Slovakia!) is a complex tourist program especially oriented to foreign clients with a view to show them our beautiful country in a way of comfortable memorable tours with a maximum service and tourist care. Our "Smiling Sunny Slovakia" is ready to show you places you find nowhere in the world...

WHAT CAN YOU EXPECT FROM "Ahoj Slovensko! ROUND-AROUND-SLOVAKIA"?
            First of all, many, many unforgettable experiences.
            You will have a golden opportunity to see the most ravishing sights of natural sceneries, waterfalls, chalk- and ice-caves, beautiful mansions, fairy-tale castles, majestic roosts, architectonic open-air museums as well as bizarre modern buildings. You will be able to drink the healing mineral water directly from a spring, you can taste  superior Slovak wines. You will find out interesting legends, you will visit many attractions, our jamborees are waiting only for you.
            You can experience the ship-voyage, you can ride a narrow gauge train, you can test the cogged railway. With a cablecar you will easily get on top of high mountains, you will find out how the carriage and horse ride savours.
   
         You will take a part in a typical Slovak rustic entertainment, you will be confounded about thrilling tournaments, which after the veritable royal dinner will wait for you.
            Don´t be surprised by many gifts you get at object time.
            In addition, you can pay extra for sightseeing flight over Bratislava, paragliding in the mountains Nízke Tatry, sight at the nature as a equestrian as well as other attractions we prepared for you.

...AND HERE IS OUR OFFER. "Ahoj Slovensko! ROUND-AROUND-SLOVAKIA" includes:

Simple sojourn tours
Sojourn tours with trips
Simple curative sojourns
Curative sojourns with trips
Knowledge full service tours
Agritourist sojourns


Novosvetská 12, SK-811 06 Bratislava, Slovakia,  tel+fax: ++421 / 2 / 544 12 107  e-mail: travel@tsa.sk 
Dipl. Ing. Ivana Anoškinová
director


TSA - Dopravné systémy                           TSA - Sekcia výtvarného umenia a pamiatok                                                                          Aristokratické združenie Slovenska

English

 Ubytovanie 

 Zájazdy 

 Naše tímy 

 

            Vitajte v našom novom cestovateľskom programe "Ahoj Slovensko!".
Ahoj Slovensko! je komplexný turistický program orientovaný na spoznávanie našej prekrásnej krajiny cestou komfortných zážitkových zájazdov s maximom poskytovaných služieb a starostlivosti o klientov.
Naše "Usmiate Slnečné Slovensko" je pripravené ukázať Vám miesta, o ktorých ste ani netušili...

ČO MOŽNO OČAKÁVAŤ OD "Ahoj Slovensko!"?
            Predovšetkým veľa-veľa nezabudnuteľných zážitkov.
            Máte neopakovateľnú príležitosť dostať sa na vyhliadky na uchvacujúce prírodné scenérie, vodopády, vápencové i ľadové jaskyne, krásne kaštiele, rozprávkové zámky, majestátne hrady, architektonické skanzeny, i bizarné moderné stavby. Napijete sa priamo z prameňov minerálnych vôd, ochutnáte kvalitné slovenské vína. Dozviete sa zaujímavé povesti, navštívite množstvo atrakcií, len na Vás čakajú naše zábavné programy.
            Zažijete plavbu loďou, zveziete sa uzkokoľajným vláčikom, vyskúšate si zubačku, lanovkou sa pohodlne dostanete do vysokých hôr, zistíte, ako chutí jazda na koči ťahanom koňmi. Zúčastníte sa typickej slovenskej ľudovej zábavy, budete žasnúť pri napínavom rytierskom súboji, po ktorom na Vas čaká pravá kráľovská večera.
            Nebuďte prekvapení množstvom darčekov, ktoré v priebehu zájazdu dostanete.
            Doplatiť si môžete aj na vyhliadkový let nad Bratislavou, paraglidingový let nad Nízkymi Tatrami, pohľad na prírodu z pohľadu jazdca na koni, či iné atrakcie, ktoré sme pre Vás pripravili.

...A TU JE NAŠA PONUKA. "Ahoj Slovensko!" zahŕňa:

 Jednoduché pobytové zájazdy 
Pobyty s výletmi
Jednoduché liečebné pobyty
Liečebné pobyty s výletmi
Poznávacie zájazdy s plným servisom
Agroturistické pobyty

Oznam pre slovenské ubytovacie zariadenia: ak máte záujem  včleniť sa do nášho programu "Ahoj Slovensko!",
vyžiadajte si od nás Dotazník Travel Slovakia Agency.


CK TSA s.r.o., Novosvetská 12, 811 06 Bratislava,  tel+fax: 02 / 544 12 107  e-mail: travel@tsa.sk 
Ing. Ivana Anoškinová
riaditeľka CK TSA s.r.o.